CZ ECAV Dobrá Niva

Bohoslužobné príležitosti počas sviatočných dní na prelome rokov 2022/2023

24. decemberŠtedrý večer15.00Modlitebňa Breziny
24. decemberŠtedrý večer17.00Chrám Boží Dobrá Niva
25. december1. slávnosť vianočná
Narodenie Pána
10.30Chrám Boží Dobrá Niva
26. december2. slávnosť vianočná
Pamiatka Štefana mučeníka
10.30Chrám Boží Dobrá Niva
31. decemberZávierka občianskeho roka15.00Chrám Boží Dobrá Niva
1. január 2023Nový rok13.00Chrám Boží Dobrá Niva
6. január 2023 Zjavenie Krista Pána mudrcom13.00Chrám Boží Dobrá Niva

Loading

Read More

II. kolo volieb na funkciu generálneho dozorcu ECAV sa v našom cirkevnom zbore uskutoční v rámci služieb Božích 13. 11. 2022 so začiatkom o 10.30 h v chráme Božom v Dobrej Nive.

Na tento post kandidujú 2 kandidáti, ich životopisy ani osobné stanoviská sa nebudú čítať v chráme Božom, ale môžete sa s nimi oboznámiť na oznamovej tabuli pred vstupom do kostola alebo na tejto stránke nižšie.

Ďakujeme za pochopenie.
Predsedníctvo CZ

Kandidáti na post generálneho dozorcu:

Marián Damankoš
Renáta Vinczeová

Životopisy a osobné stanoviská nájdete na tejto stránke.

Loading

Read More

Služby Božie sa v Dobrej Nive spravidla konajú
1., 3. a 5. nedeľu v mesiaci o 13.00 h a
2. a 4. nedeľu v mesiaci o 10.30 h.

2. október16. nedeľa po Svätej Trojici,
SB s Večerou Pánovou
13.00Chrám Boží
9. október17. nedeľa po Svätej Trojici,
poďakovanie za úrody zeme
10.30Chrám Boží
16. október18. nedeľa po Svätej Trojici,
pamiatka posvätenia chrámu
10.30Chrám Boží
23. október19. nedeľa po Svätej Trojici10.30Chrám Boží
23. október19. nedeľa po Svätej Trojici13.00Modlitebňa Breziny
30. október20. nedeľa po Svätej Trojici8.30Chrám Boží
31. októberPamiatka reformácie16.30Chrám Boží
1. novemberPamiatka zosnulých16.30Chrám Boží
6. november21. nedeľa po Svätej Trojici13.00Chrám Boží
13. november22. nedeľa po Svätej Trojici10.30Chrám Boží
20. november23. nedeľa po Svätej Trojici13.00Chrám Boží
27. november1. nedeľa adventná10.30Chrám Boží
27. november1. nedeľa adventná, SB so spoveďou a Večerou Pánovou13.00Modlitebňa Breziny
4. december2. nedeľa adventná13.00Chrám Boží
11. december3. nedeľa adventná, SB so spoveďou a Večerou Pánovou10.30Chrám Boží
18. december4. nedeľa adventná, SB so spoveďou a Večerou Pánovou13.00Chrám Boží

Loading

Read More

Voľby na funkciu generálneho dozorcu ECAV sa v našom cirkevnom zbore uskutočnia v rámci služieb Božích 11. 9. 2022 so začiatkom o 10.30 h v chráme Božom v Dobrej Nive.

Vzhľadom na skutočnosť, že na tento post kandidujú 4 kandidáti, ich životopisy ani osobné stanoviská sa nebudú čítať v chráme Božom, ale môžete sa s nimi oboznámiť na oznamovej tabuli pred vstupom do kostola alebo na tejto stránke nižšie.

Ďakujeme za pochopenie.
Predsedníctvo CZ

Kandidáti na post generálneho dozorcu:

Marián Damankoš
Peter Gärtner
Ivan Trepáč
Renáta Vinczeová

Životopisy a osobné stanoviská nájdete na tejto stránke.

Loading

Read More