Služby Božie sa v Dobrej Nive spravidla konajú
1., 3. a 5. nedeľu v mesiaci o 13.00 h a
2. a 4. nedeľu v mesiaci o 10.30 h.

2. október16. nedeľa po Svätej Trojici,
SB s Večerou Pánovou
13.00Chrám Boží
9. október17. nedeľa po Svätej Trojici,
poďakovanie za úrody zeme
10.30Chrám Boží
16. október18. nedeľa po Svätej Trojici,
pamiatka posvätenia chrámu
10.30Chrám Boží
23. október19. nedeľa po Svätej Trojici10.30Chrám Boží
23. október19. nedeľa po Svätej Trojici13.00Modlitebňa Breziny
30. október20. nedeľa po Svätej Trojici8.30Chrám Boží
31. októberPamiatka reformácie16.30Chrám Boží
1. novemberPamiatka zosnulých16.30Chrám Boží
6. november21. nedeľa po Svätej Trojici13.00Chrám Boží
13. november22. nedeľa po Svätej Trojici10.30Chrám Boží
20. november23. nedeľa po Svätej Trojici13.00Chrám Boží
27. november1. nedeľa adventná10.30Chrám Boží
27. november1. nedeľa adventná, SB so spoveďou a Večerou Pánovou13.00Modlitebňa Breziny
4. december2. nedeľa adventná13.00Chrám Boží
11. december3. nedeľa adventná, SB so spoveďou a Večerou Pánovou10.30Chrám Boží
18. december4. nedeľa adventná, SB so spoveďou a Večerou Pánovou13.00Chrám Boží

Loading

Related Posts