Voľby generálneho dozorcu ECAV

Voľby na funkciu generálneho dozorcu ECAV sa v našom cirkevnom zbore uskutočnia v rámci služieb Božích 11. 9. 2022 so začiatkom o 10.30 h v chráme Božom v Dobrej Nive.

Vzhľadom na skutočnosť, že na tento post kandidujú 4 kandidáti, ich životopisy ani osobné stanoviská sa nebudú čítať v chráme Božom, ale môžete sa s nimi oboznámiť na oznamovej tabuli pred vstupom do kostola alebo na tejto stránke nižšie.

Ďakujeme za pochopenie.
Predsedníctvo CZ

Kandidáti na post generálneho dozorcu:

Marián Damankoš
Peter Gärtner
Ivan Trepáč
Renáta Vinczeová

Životopisy a osobné stanoviská nájdete na tejto stránke.

 198 total views,  2 views today

Related Posts