Služby Božie počas vianočného obdobia a na prelome rokov

CZ ECAV Dobrá Niva

Bohoslužobné príležitosti počas sviatočných dní na prelome rokov 2022/2023

24. decemberŠtedrý večer15.00Modlitebňa Breziny
24. decemberŠtedrý večer17.00Chrám Boží Dobrá Niva
25. december1. slávnosť vianočná
Narodenie Pána
10.30Chrám Boží Dobrá Niva
26. december2. slávnosť vianočná
Pamiatka Štefana mučeníka
10.30Chrám Boží Dobrá Niva
31. decemberZávierka občianskeho roka15.00Chrám Boží Dobrá Niva
1. január 2023Nový rok13.00Chrám Boží Dobrá Niva
6. január 2023 Zjavenie Krista Pána mudrcom13.00Chrám Boží Dobrá Niva

Loading

Related Posts