Kontakt

Zastupujúci zborový farár: Mgr. Ján Čáby
tel.: 0905 581 734

Zborová dozorkyňa: Mgr. Zuzana Smutná
tel.: 0907 881 959

Zborová farárka: Mgr. Jarmila Balková t.č. na materskej dovolenke
tel.: 0907 789 640

adresa:
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dobrá Niva
E. M. Šoltésovej 121/14
Dobrá Niva, 962 61

IČO: 31 903 223
DIČ: 2021274112

Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s
Číslo účtu: 9708295001/5600
IBAN SK67 5600 0000 0097 0829 5001

tel.:
+421 45 538 2389

e-mail:
oldtimesover@gmail.com
dobraniva@ecav.sk

 

 

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť