Kontakt

Zborový farár: Mgr. Jarmila Balková

Zborový dozorca: Ing. Martin Krúdy

adresa:
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dobrá Niva
E. M. Šoltésovej 121/14
Dobrá Niva, 962 61

tel.:
+421 45 538 2389

e-mail:
ecav@czdn.sk
dobraniva@ecav.sk