Kontakt

Zborový farár: Mgr. Jarmila Balková

Zborový kurátor: Milan Jakubík

adresa:
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dobrá Niva
E. M. Šoltésovej 121/14
Dobrá Niva, 962 61

IČO: 31 903 223
DIČ: 2021274112

Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s
Číslo účtu: 9708295001/5600
IBAN SK67 5600 0000 0097 0829 5001

tel.:
0907 789 640
+421 45 538 2389

e-mail:
oldtimesover@gmail.com
dobraniva@ecav.sk

 

Správca CZDN.sk: mail.czdnav@gmail.com

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť