Bratia a sestry, vďaka zlepšovaniu sa situácie s pandémiou sa na služby Božie od 31. 5. 2021 už netreba nahlasovať. Budú sa konať každú nedeľu v riadnom čase o 10:00 hod.
 
  • – Povinné je rúško a dezinfekcia rúk pri vchode. 
  • – Test nie je potrebný.
  • – Prisluhovanie Večere Pánovej sa vykonáva vložením oblátky do rúk komunikanta a pitím vína z osobitných pohárikov. 
  • – Podávanie rúk je zakázané.
  • – V prípade akýchkoľvek respiračných problémov určite zostaňte doma!

Tešíme sa na stretnutie!

 350 total views,  1 views today

Read More

Bratia a sestry, od 19. apríla 2021 sa na Slovensku uvoľňujú covidové opatrenia. Od nedele 25. 4. 2021 sa budú konať bohoslužby, avšak za prísnych opatrení.

Aby sme nepresiahli stanovený počet prítomných, prosíme Vás, aby ste svoju účasť na bohoslužbách nahlásili telefonicky na číslach farského úradu: 0907 789 640, alebo 045/538 23 89. V prípade väčšieho záujmu sa uskutoční aj viacero skrátených bohoslužieb. Volať treba najneskôr v piatok. Zavolajte aj v prípade, že máte nahlásené modlenie, či už po pohrebe, pri spomienke na zosnulých alebo pri životnom jubileu. Budeme ich musieť kvôli väčšiemu počtu rozdeliť aspoň na dve – tri najbližšie nedele. Za pochopenie vopred ďakujeme.

Čo sa týka času bohoslužieb, ten vám bude oznámený počas vášho telefonátu. Prvé začnú o 9:00 hod. a keď sa naplní stanovený počet, budú sa konať aj druhé bohoslužby o 9:45, ďalšie o 10:30 atď., vždy po 45 minútach. Keďže kostol sa medzi jednotlivými bohoslužbami bude dezinfikovať, treba prísť max. 5 min. vopred.

Detská besiedka, dorast ani biblické hodiny sa zatiaľ konať nemôžu.

Sobáše, krsty a pohreby sa môžu vykonávať podľa nižšie uvedených pravidiel.

Účasť na bohoslužbách je podmienená aj ostatnými pravidlami, ktoré nariadila vláda:

Pravidlá pre bohoslužby, vrátane cirkevných alebo civilných verzií sobášneho obradu, obradu krstu a pohrebného obradu:

–        počet návštevníkov v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby;

–        test nie je potrebný.

–        vstup a pobyt v kostole je možný len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami (aktuálne respirátor bez výdychového filtra),

–        pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov je potrebné aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

–        dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,

–        dodržiavať respiračnú etiketu,

–        z obradov je potrebné vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

–        dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,

–        v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie na ruku,

–        zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,

–        zakazuje sa podávanie rúk,

–        vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

–        spev je povolený.

 370 total views

Read More

Milí  bratia, milé sestry,

Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste v týchto ťažkých časoch mysleli aj na finančné zabezpečenie nášho cirkevného zboru. Posledné bohoslužby sme mali pred Vianocami a to znamená, že vtedy sa zbierala aj posledná ofera. Odvtedy je už veľmi dlhá doba, čo znamená, že sme prišli o značné finančné prostriedky z ofier a z milodarov, ktoré sú jedným z hlavných príjmov cirk. zboru. Preto sa porúčame do vašej štedrosti podľa biblických slov z 2K 9,7: „Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.“

Váš príspevok v akejkoľvek hodnote môžete zaplatiť pomocou IBAN SK67 5600 0000 0097 0829 5001, do správy pre prijímateľa uveďte MILODAR NA CC. Alebo môžete použiť QR kód, kde len doplníte sumu, ktorú chcete darovať.

Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme!

 231 total views,  1 views today

Read More

 

Milí bratia, milé sestry,
 
keďže stále platí zákaz vychádzania, bohoslužby sa ani najbližšie týždne konať nebudú. Každú nedeľu však budete môcť tu na stránke nájsť nahratú kázeň. Ak príde k zmene situácie a budeme sa môcť stretnúť v chráme Božom, budeme vás včas informovať. 
 
Počas tohto momentálneho prísneho lockdownu je však povolené vykonávať pohreby, krsty a sobáše, ale len za prítomnosti 6 osôb. Prosím, aby ste toto usmernenie vlády dodržiavali, najmä pri pohreboch, aj keď sa konajú len v exteriéri na cintoríne. Ak sa chcete zúčastniť pohrebu, je potrebné ohlásiť sa najbližšej pozostalej rodine, a zistiť, či vaša prítomnosť nebude už nad tento počet. 
Ďakujeme za porozumenie.
 
Nech Vás Pán Boh žehná zdravím, láskou a porozumením aj v tejto ťažkej dobe!

 248 total views,  1 views today

Read More

 

Služby Božie sa kvôli zhoršujúcej sa pandemickej situácii 4. adventnú nedeľu 20. 12. 2020 a počas vianočných sviatkov 2020 do nedele 10. 1. 2021 vrátane, konať nebudú.  Niektoré z nich však budete môcť nájsť tu na stránke. Taktiež je možnosť sledovať evanjelické bohoslužby v televízii a v rozhlase z iných cirk. zborov. Rozpis nájdete v ďalšom príspevku.

 

Milí priatelia,

srdečne Vás pozdravujem v tento nezvyčajný, koronavírusom ovplyvnený advent. Žijeme v dobe, ktorá je poznačená izoláciou, strachom z novej choroby či jej podceňovaním, obmedzeniami, ktoré radikálne zasahujú do našich životov, ale aj do nášho evanjelického cirkevného zboru. V tomto období by sme za normálnych okolností organizovali vianočný večierok pre mladých, ktorí by tvorili spoločenstvo pri Božom slove, piesňach, kreatívnych hrách a dobrom jedle. Šikovné ruky detí a dospelých by vyrábali darčeky pre účastníkov štedrovečerných bohoslužieb, deti a mladí by nacvičovali programy na vianočné vystúpenia a na biblických hodinách by sme sa v priateľskom spoločenstve povzbudzovali vo viere a ochutnávali vianočné dobroty, ktoré by každý priniesol. Všetko toto by vyvrcholilo vianočnými sviatkami, ktoré by sme ako jedno spoločenstvo od najmladších po najstarších tvorili na službách Božích v kostole.

Nový vírus však prekazil naše už zabehnuté aktivity. A tak zostalo na každom z nás, ako strávi advent, ktorý je prípravou na narodenie Spasiteľa sveta, Pána Ježiša. Touto cestou Vás chcem všetkých povzbudiť, aby ste napriek všetkému negatívnemu, čo sa v dnešných dňoch deje, vedeli pozdvihnúť svoju dušu hore, do nebies, ako nás k tomu povzbudzuje

 Biblia: „Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará.“ 1Pt 5, 7 Betlehemské dieťa chce okrem iného niesť spolu s nami všetky naše starosti, aby boli pre nás ľahšie, zvládnuteľné a znesiteľné. Len pri Ňom vieme nájsť pravý pokoj, radosť a lásku, tie nenahraditeľné hodnoty Vianoc, ale aj celého roka. Naše vlastné sily na to neraz nestačia. Ale On, Boh, je nám stále k dispozícii, aby sme pri Ňom načerpali a občerstvili svoju dušu.

Preto Vám prajem, aby ste aj počas nastávajúcich Vianoc vedeli, kde hľadať pomoc, keď to budete potrebovať, aby ste aj zákaz vychádzania vedeli využiť na dobré, na osobné stíšenia pred samými sebou a pred Bohom. Betlehemské jasličky ukrývajú priehrštie Božej milosti a lásky k hriešnemu človeku, ponúkajú porozumenie a pomoc pri nesení našich starostí. Stačí sa k nim v modlitbe skloniť a povedať Ježišovi všetko, čo máme na srdci.

Jarmila Balková, evanjelická farárka

 507 total views

Read More

Milí bratia, milé sestry,

z doterajších rozhodnutí Krízového štábu vyplýva, že služby Božie počas vianočných sviatkov napriek lockdownu budú môcť prebiehať v doteršom režime, teda kostol môže byť zaplnený na 50%. V skutočnosti pre nás problém nastáva len na Štedrý Večer. Preto aby sme dodržali všetky opatrenia, kto sa chce štedrovečerných bohoslužieb zúčastniť, treba sa dve najbližšie nedele – 3. alebo 4. adventnú nedeľu zapísať v kostole na zoznam a na Štedrý večer si so sebou zobrať poradový lístok, ktorý dostanete.  Štedrovečerné bohoslužby však budú vysielané aj online, budete ich môcť nájsť tu na stránke,  na youtube  alebo na facebooku v skupine CZ ECAV Dobrá Niva. 

 273 total views

Read More

Bratia a sestry,
 
bohoslužby sa kvôli koronavírusu od nedele 18. októbra 2020 konať nebudú, až do odvolania.
 
Pozývame Vás však k Božiemu slovu do internetového priestoru. Kázeň bude k dispozícii každú nedeľu tu na web stránke. 
 
Taktiež brigáda vyhlásená na 15. októbra 2020 sa ruší. 
 
Buďte zdraví a požehnaní!
 

 328 total views,  1 views today

Read More

Milí bratia, milé sestry!

 
       Kvôli opatreniam pre Covid 19, ktoré povoľujú od 01. 10. 2020 maximálne 50 ľudí na hromadných podujatiach, sa budú bohoslužby v Dobrej Nive konať každú nedeľu až do odvolania nasledovne:o 9:00 hod. skrátené bohoslužby – odporúčané pre staršiu generáciu o 10:00 hod. mládežnícke bohoslužby (o hudobný sprievod sa postará kapela SmutnyZajo band) – odporúčané pre mladšiu generáciu
 
Začíname už túto nedeľu 4. októbra na Poďakovanie za úrody zeme!
 
Nezabudnite si priniesť rúško a v prípade respiračného ochorenia zostaňte doma. 
 
Tešíme sa na Vás! 
 
Jarmila Balková, zborová farárka
Zuzana Smutná, zborová dozorkyňa

 404 total views,  2 views today

Read More

Novinka:  Cirkevný príspevok môžete zaplatiť už aj pomocou QR kódu. Platba je nastavená na jedného člena na rok 2020. Ak chcete zmeniť počet osôb, za ktoré platíte, stačí zmeniť Sumu a Špecifický symbol. Do Správy pre prijímateľa nezabudnite napísať Vaše meno, priezvisko, ulicu a číslo domu. 
Jednorazové vyberanie cirk. príspevku malo prebiehať na fare po Veľkej Noci, avšak kvôli momentálnej situácii bude presunuté niekedy na jeseň. Preto prosím využite bezhotovostnú platbu, ak máte takú možnosť.
 
 
 
Ďakujeme veľmi pekne!

 542 total views

Read More