Srdečne Vás všetkých pozývame v nedeľu 26. 6. 2022 o 10.30 na služby Božie
venované ukončeniu školského roka a požehnaniu detí, žiakov, študentov
a učiteľov.

„Potom ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával ich.“
Marek 10:16 SSV

Po skončení SB bude na farskom dvore pokračovať Zborový deň, na ktorý Vás
tiež všetkých úprimne pozývame.

Loading

Read More

Služby Božie sa v Dobrej Nive spravidla konajú
1., 3. a 5. nedeľu v mesiaci o 13.00 h a
2. a 4. nedeľu v mesiaci o 10.30 h.

4. september12. nedeľa po Svätej Trojici, začiatok školského roka13.00Chrám Boží
11. september13. nedeľa po Svätej Trojici, volebný konvent generálneho dozorcu10.30Chrám Boží
18. september14. nedeľa po Svätej Trojici10.30Chrám Boží
25. september15. nedeľa po Svätej Trojici10.30Chrám Boží
25. september15. nedeľa po Svätej Trojici13.00Modlitebňa Breziny
2. október16. nedeľa po Svätej Trojici, SB s Večerou Pánovou13.00Chrám Boží

Loading

Read More