Milí bratia, milé sestry,
Pán života i smrti k sebe na večnosť povolal našu spolusestru Elenu Faklovú, vdovu po farárovi Danielovi Michalovi Faklovi, ktorý pôsobil v našom dobronivskom cirkevnom zbore v rokoch 1981-1993.

Nech Pán Boh poteší pozostalé deti s rodinami!
 
 

 715 total views

Read More

Podporou iniciatívy Zvonenie za obete Covid-19, by sme si chceli spoločne, pomocou zvonenia i modlitby, uctiť obete pandemického ochorenia Covid-19 na Slovensku, ktoré si počas uplynulého roka toto ochorenie vyžiadalo. Do tejto iniciatívy sa spolu s nami zapájajú mnohé slovenské katedrály, baziliky, viac či menej významné kostoly a kostolíky. Úctu obetiam vzdávame prostredníctvom 10 minútového zvonenia v utorok 30.3.2021 o 15:00hod. Práve v tento deň je to i rok od prvého zaznamenaného úmrtia na toho ochorenie na Slovensku. Taktiež 10 minút symbolizuje takmer 10 000 obetí, ktoré si doposiaľ pandémia vyžiadala.

Spomeňme a uctime si spoločne obete Slovákov!

 360 total views

Read More

Milí  bratia, milé sestry,

Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste v týchto ťažkých časoch mysleli aj na finančné zabezpečenie nášho cirkevného zboru. Posledné bohoslužby sme mali pred Vianocami a to znamená, že vtedy sa zbierala aj posledná ofera. Odvtedy je už veľmi dlhá doba, čo znamená, že sme prišli o značné finančné prostriedky z ofier a z milodarov, ktoré sú jedným z hlavných príjmov cirk. zboru. Preto sa porúčame do vašej štedrosti podľa biblických slov z 2K 9,7: „Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.“

Váš príspevok v akejkoľvek hodnote môžete zaplatiť pomocou IBAN SK67 5600 0000 0097 0829 5001, do správy pre prijímateľa uveďte MILODAR NA CC. Alebo môžete použiť QR kód, kde len doplníte sumu, ktorú chcete darovať.

Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme!

 409 total views

Read More