Milí bratia, milé sestry,
Pán života i smrti k sebe na večnosť povolal našu spolusestru Elenu Faklovú, vdovu po farárovi Danielovi Michalovi Faklovi, ktorý pôsobil v našom dobronivskom cirkevnom zbore v rokoch 1981-1993.

Nech Pán Boh poteší pozostalé deti s rodinami!
 
 

Loading

Read More

Podporou iniciatívy Zvonenie za obete Covid-19, by sme si chceli spoločne, pomocou zvonenia i modlitby, uctiť obete pandemického ochorenia Covid-19 na Slovensku, ktoré si počas uplynulého roka toto ochorenie vyžiadalo. Do tejto iniciatívy sa spolu s nami zapájajú mnohé slovenské katedrály, baziliky, viac či menej významné kostoly a kostolíky. Úctu obetiam vzdávame prostredníctvom 10 minútového zvonenia v utorok 30.3.2021 o 15:00hod. Práve v tento deň je to i rok od prvého zaznamenaného úmrtia na toho ochorenie na Slovensku. Taktiež 10 minút symbolizuje takmer 10 000 obetí, ktoré si doposiaľ pandémia vyžiadala.

Spomeňme a uctime si spoločne obete Slovákov!

Loading

Read More