Sestra farárka Mgr. Jarmila Balková je toho času práceneschopná a následne v januári 2022 nastupuje na materskú dovolenku. Všetky bohoslužobné a ostatné aktivity zabezpečuje brat farár Mgr. Ján Čáby z Ostrej Lúky. Kontaktovať ho môžete na tel. čísle: 0905 581 734.

Vianočné sviatky bohoslužobne zabezpečí sestra teologička Jana Hašková, ktorú nám na výpomoc pridelil gen. biskupský úrad. Keďže teológovia nemôžu prisluhovať Večeru Pánovu, bude prisluhovaná až po sviatkoch, čo Vám vopred oznámime.

Podľa aktuálnych pandemických opatrení sa bohoslužby môžu konať len v režime OP. Je potrebné preukázať sa dokladom o očkovaní alebo prekonaní pri vstupe do chrámu Božieho. Momentálne sa bohoslužieb môže zúčastniť max. 30 ľudí, preto sa na každé bohoslužby treba telefonicky nahlásiť minimálne dva dni vopred, u sestry zborovej dozorkyne Zuzany Smutnej na tel. čísle: 0907 881 959. V prípade potreby sa bohoslužby budú konať na viackrát, v časoch o 10:00 hod., o 10:45 hod., prípadne o 9:15 hod.

Ak sa pandemické opatrenia tesne pred sviatkami náhodou ešte zmenia, budeme Vás o tom informovať.

 

Služby Božie sa počas vianočných sviatkov 2021 budú konať nasledovne:

24. decembra – Štedrý Večer: za momentálnych pandemických podmienok bohoslužby nie je možné vykonať, ak sa situácia zmení, budeme Vás o tom informovať.
25. decembra – 1. slávnosť vianočná: služby Božie o 10:00 hod., v prípade potreby v ďalších časoch
26. decembra – 2. slávnosť vianočná: služby Božie o 10:00 hod., v prípade potreby v ďalších časoch
31. decembra – Starý rok: služby Božie o 15:00 hod., v prípade potreby v ďalších časoch
1. januára 2022 – Nový rok: služby Božie o 10:00 hod., v prípade potreby v ďalších časoch
2. januára 2022 – Nedeľa po novom roku: služby Božie o 10:00 hod., v prípade potreby v ďalších časoch

 

Pre tých, ktorí sa bohoslužieb nemôžu zúčastniť, ponúkame aspoň rozpis bohoslužieb vysielaných cez médiá: (viď plagát)

Loading

Read More

Služby Božie 4. adventnú nedeľu 19. decembra, sa budú konať v režime OP. Je potrebné preukázať sa dokladom o očkovaní alebo prekonaní pri vstupe do chrámu Božieho. Bohoslužieb môže zúčastniť max. 30 ľudí, preto sa treba telefonicky nahlásiť najneskôr v piatok na farský úrad. Bohoslužby budú čítané. V prípade potreby sa budú konať viackrát, v časoch o 10:00 hod., o 10:45 hod., prípadne o 9:15 hod.

Loading

Read More