Milí bratia, milé sestry,
Pán života i smrti k sebe na večnosť povolal našu spolusestru Elenu Faklovú, vdovu po farárovi Danielovi Michalovi Faklovi, ktorý pôsobil v našom dobronivskom cirkevnom zbore v rokoch 1981-1993.

Nech Pán Boh poteší pozostalé deti s rodinami!
 
 

 809 total views,  1 views today

Related Posts