Služby Božie v nedeľu 21. novembra sa budú konať o 10:00 hod. len pre plne zaočkovaných, keďže náš okres prešiel do čiernej farby kvôli Covid 19. Nahlasovať sa netreba, kapacita je 100 osôb. Treba si priniesť doklad o zaočkovaní. Ostatní môžu služby Božie sledovať naživo online na facebookovej stránke cirk. zboru: CZ ECAV Dobrá Niva. 
Detská besiedka bude prebiehať bez obmedzení. 
 

 69 total views,  1 views today

Read More

Organizačný oznam

Bratia a sestry, kvôli neustále sa meniacej situácii s Covid 19, Vás prosíme, aby ste si odsledovali, kedy sa treba nahlasovať na služby Božie (ďalej SB) a aké pravidlá treba na našich SB (podľa rozmerov nášho kostola) dodržiavať, a to podľa aktuálnej farby Zvolenského okresu podľa Covid semaforu:

Zelená farba – účasť na SB bez obmedzení, treba nosiť rúško

Oranžová farba – účasť na SB bez obmedzení, treba nosiť rúško, viesť zoznam účastníkov a sedieť v rozostupoch.

Červená a bordová farba – na SB sa treba nahlasovať, treba nosiť respirátor, viesť zoznam účastníkov a sadať si len na vyznačené miesta.

SB v zelenej až bordovej farbe sa môžu zúčastniť všetci, aj neočkovaní a netestovaní.

Čierna farbaSB sa konajú len pre plne zaočkovaných, nahlasovať sa netreba (kapacita je 100 osôb), treba nosiť respirátor, viesť zoznam účastníkov a sedieť v rozostupoch. Ostatní môžu SB pozerať naživo online na facebookovej stránke cirkevného zboru: CZ ECAV Dobrá Niva.

Nahlasovať sa v červeneja bordovej farbe môžete na farskom úrade na tel. č. 0907 789 640, volať treba najneskôr v piatok. Čas, na ktorý máte prísť, Vám bude oznámený počas telefonátu. Prvé SB budú o 10:00 hod., v prípade potreby druhé o 10:45 hod. a tretie o 9:15 hod.

Detská besiedka bude vždy len v riadnom čase o 10:00 hod., účasť na nej je bez obmedzení.

12. novembra 2021

 57 total views,  1 views today

Read More

Bratia a sestry, vďaka zlepšovaniu sa situácie s pandémiou sa na služby Božie od 31. 5. 2021 už netreba nahlasovať. Budú sa konať každú nedeľu v riadnom čase o 10:00 hod.
 
  • – Povinné je rúško a dezinfekcia rúk pri vchode. 
  • – Test nie je potrebný.
  • – Prisluhovanie Večere Pánovej sa vykonáva vložením oblátky do rúk komunikanta a pitím vína z osobitných pohárikov. 
  • – Podávanie rúk je zakázané.
  • – V prípade akýchkoľvek respiračných problémov určite zostaňte doma!

Tešíme sa na stretnutie!

 467 total views,  3 views today

Read More

Bratia a sestry, od 19. apríla 2021 sa na Slovensku uvoľňujú covidové opatrenia. Od nedele 25. 4. 2021 sa budú konať bohoslužby, avšak za prísnych opatrení.

Aby sme nepresiahli stanovený počet prítomných, prosíme Vás, aby ste svoju účasť na bohoslužbách nahlásili telefonicky na číslach farského úradu: 0907 789 640, alebo 045/538 23 89. V prípade väčšieho záujmu sa uskutoční aj viacero skrátených bohoslužieb. Volať treba najneskôr v piatok. Zavolajte aj v prípade, že máte nahlásené modlenie, či už po pohrebe, pri spomienke na zosnulých alebo pri životnom jubileu. Budeme ich musieť kvôli väčšiemu počtu rozdeliť aspoň na dve – tri najbližšie nedele. Za pochopenie vopred ďakujeme.

Čo sa týka času bohoslužieb, ten vám bude oznámený počas vášho telefonátu. Prvé začnú o 9:00 hod. a keď sa naplní stanovený počet, budú sa konať aj druhé bohoslužby o 9:45, ďalšie o 10:30 atď., vždy po 45 minútach. Keďže kostol sa medzi jednotlivými bohoslužbami bude dezinfikovať, treba prísť max. 5 min. vopred.

Detská besiedka, dorast ani biblické hodiny sa zatiaľ konať nemôžu.

Sobáše, krsty a pohreby sa môžu vykonávať podľa nižšie uvedených pravidiel.

Účasť na bohoslužbách je podmienená aj ostatnými pravidlami, ktoré nariadila vláda:

Pravidlá pre bohoslužby, vrátane cirkevných alebo civilných verzií sobášneho obradu, obradu krstu a pohrebného obradu:

–        počet návštevníkov v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby;

–        test nie je potrebný.

–        vstup a pobyt v kostole je možný len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami (aktuálne respirátor bez výdychového filtra),

–        pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov je potrebné aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

–        dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,

–        dodržiavať respiračnú etiketu,

–        z obradov je potrebné vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

–        dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,

–        v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie na ruku,

–        zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,

–        zakazuje sa podávanie rúk,

–        vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

–        spev je povolený.

 484 total views,  1 views today

Read More

Milí manželia, manželky aj priaznivci NTM!
V súčasnej pandemickej situácii si možno viac ako kedykoľvek predtým uvedomujeme, aké dôležité sú pre nás VZŤAHY a že bez možnosti prežívať blízkosť s inými ľuďmi, chradneme. Manželstvo je nepochybne skvelou príležitosťou pre vytvorenie blízkeho dôverného vzťahu – a to dokonca aj v tejto covidovej dobe. Dôležitou podmienkou blízkeho vzťahu je vzájomná dôvera. Dôvera znamená, že ťa pozývam do toho, čo prežívam, čo cítim aj ako premýšľam a že ty mi to o sebe odhaľuješ tiež.
Vybudovať a udržiavať dôveru vyžaduje čas aj úsilie – potrebujeme sa zaujímať o svet toho druhého, neustále ho spoznávať a nedovoliť prevádzkovým úlohám, aby vytlačili hlbokú úroveň nášho vzťahu. Tiež potrebujeme vytvoriť atmosféru bezpečia, kde sa neobávame ohrozenia, zneužitia, výsmechu či neporozumenia a odhodláme sa stať zraniteľnými.
Ani v dlhoročnom manželstve nepredpokladajme, že už všetko vieme, že už nemáme čo odhaľovať, stále sa pýtajme, načúvajme, AKTUALIZUJME a spoznávajme sa navzájom…
V opačnom prípade to môže dopadnúť podobne ako v nasledujúcej časti zo série „S batohom po manželských chodníčkoch“:

Dnes vám prinášame užitočný NÁSTROJ pre nahliadnutie do sveta toho druhého aj pre odkrytie svojho vnútorného sveta, ktorý použili v rámci kampane NTM naši priatelia v Čechách: TU

O tom, ako vo vzťahu pestovať a nestratiť dôverný vzťah, budeme hovoriť aj v našej pravidelnej diskusii so psychoterapeutom Zoltánom Mátyusom v piatok 23.4. o 20-tej na našom facebooku. Tentokrát na tému priateľstva…
Tak nás sledujte!

 392 total views,  2 views today

Read More