Sestra farárka Mgr. Jarmila Balková je toho času práceneschopná a následne v januári 2022 nastupuje na materskú dovolenku. Všetky bohoslužobné a ostatné aktivity zabezpečuje brat farár Mgr. Ján Čáby z Ostrej Lúky. Kontaktovať ho môžete na tel. čísle: 0905 581 734.

Vianočné sviatky bohoslužobne zabezpečí sestra teologička Jana Hašková, ktorú nám na výpomoc pridelil gen. biskupský úrad. Keďže teológovia nemôžu prisluhovať Večeru Pánovu, bude prisluhovaná až po sviatkoch, čo Vám vopred oznámime.

Podľa aktuálnych pandemických opatrení sa bohoslužby môžu konať len v režime OP. Je potrebné preukázať sa dokladom o očkovaní alebo prekonaní pri vstupe do chrámu Božieho. Momentálne sa bohoslužieb môže zúčastniť max. 30 ľudí, preto sa na každé bohoslužby treba telefonicky nahlásiť minimálne dva dni vopred, u sestry zborovej dozorkyne Zuzany Smutnej na tel. čísle: 0907 881 959. V prípade potreby sa bohoslužby budú konať na viackrát, v časoch o 10:00 hod., o 10:45 hod., prípadne o 9:15 hod.

Ak sa pandemické opatrenia tesne pred sviatkami náhodou ešte zmenia, budeme Vás o tom informovať.

 

Služby Božie sa počas vianočných sviatkov 2021 budú konať nasledovne:

24. decembra – Štedrý Večer: za momentálnych pandemických podmienok bohoslužby nie je možné vykonať, ak sa situácia zmení, budeme Vás o tom informovať.
25. decembra – 1. slávnosť vianočná: služby Božie o 10:00 hod., v prípade potreby v ďalších časoch
26. decembra – 2. slávnosť vianočná: služby Božie o 10:00 hod., v prípade potreby v ďalších časoch
31. decembra – Starý rok: služby Božie o 15:00 hod., v prípade potreby v ďalších časoch
1. januára 2022 – Nový rok: služby Božie o 10:00 hod., v prípade potreby v ďalších časoch
2. januára 2022 – Nedeľa po novom roku: služby Božie o 10:00 hod., v prípade potreby v ďalších časoch

 

Pre tých, ktorí sa bohoslužieb nemôžu zúčastniť, ponúkame aspoň rozpis bohoslužieb vysielaných cez médiá: (viď plagát)

 370 total views,  1 views today

Read More

Služby Božie 4. adventnú nedeľu 19. decembra, sa budú konať v režime OP. Je potrebné preukázať sa dokladom o očkovaní alebo prekonaní pri vstupe do chrámu Božieho. Bohoslužieb môže zúčastniť max. 30 ľudí, preto sa treba telefonicky nahlásiť najneskôr v piatok na farský úrad. Bohoslužby budú čítané. V prípade potreby sa budú konať viackrát, v časoch o 10:00 hod., o 10:45 hod., prípadne o 9:15 hod.

 282 total views,  2 views today

Read More
Služby Božie v nedeľu 21. novembra sa budú konať o 10:00 hod. len pre plne zaočkovaných, keďže náš okres prešiel do čiernej farby kvôli Covid 19. Nahlasovať sa netreba, kapacita je 100 osôb. Treba si priniesť doklad o zaočkovaní. Ostatní môžu služby Božie sledovať naživo online na facebookovej stránke cirk. zboru: CZ ECAV Dobrá Niva. 
Detská besiedka bude prebiehať bez obmedzení. 
 

 321 total views,  1 views today

Read More

Organizačný oznam

Bratia a sestry, kvôli neustále sa meniacej situácii s Covid 19, Vás prosíme, aby ste si odsledovali, kedy sa treba nahlasovať na služby Božie (ďalej SB) a aké pravidlá treba na našich SB (podľa rozmerov nášho kostola) dodržiavať, a to podľa aktuálnej farby Zvolenského okresu podľa Covid semaforu:

Zelená farba – účasť na SB bez obmedzení, treba nosiť rúško

Oranžová farba – účasť na SB bez obmedzení, treba nosiť rúško, viesť zoznam účastníkov a sedieť v rozostupoch.

Červená a bordová farba – na SB sa treba nahlasovať, treba nosiť respirátor, viesť zoznam účastníkov a sadať si len na vyznačené miesta.

SB v zelenej až bordovej farbe sa môžu zúčastniť všetci, aj neočkovaní a netestovaní.

Čierna farbaSB sa konajú len pre plne zaočkovaných, nahlasovať sa netreba (kapacita je 100 osôb), treba nosiť respirátor, viesť zoznam účastníkov a sedieť v rozostupoch. Ostatní môžu SB pozerať naživo online na facebookovej stránke cirkevného zboru: CZ ECAV Dobrá Niva.

Nahlasovať sa v červeneja bordovej farbe môžete na farskom úrade na tel. č. 0907 789 640, volať treba najneskôr v piatok. Čas, na ktorý máte prísť, Vám bude oznámený počas telefonátu. Prvé SB budú o 10:00 hod., v prípade potreby druhé o 10:45 hod. a tretie o 9:15 hod.

Detská besiedka bude vždy len v riadnom čase o 10:00 hod., účasť na nej je bez obmedzení.

12. novembra 2021

 277 total views,  1 views today

Read More