Od júna 2023 sa služby Božie v Chráme Božom
v Dobrej Nive konajú spravidla každú nedeľu
o 10.30 h.

1. január 2024Noný rok10.30Chrám Boží Dobrá Niva
6. január Zjavenie Krista Pána mudrcom10.30Chrám Boží Dobrá Niva
7. január 1. nedeľa po Zjavení10.30Zborový dom Dobrá Niva
14. január 2. nedeľa po Zjavení10.30Zborový dom Dobrá Niva
21. január 3. nedeľa po Zjavení10.30Zborový dom Dobrá Niva
28. januárNedeľa Deviatnik10.30Zborový dom Dobrá Niva
28. januárNedeľa Deviatnik13.00Modlitebňa Breziny
4. februárNedeľa po Deviatniku10.30Zborový dom Dobrá Niva
11. februárPredpôstna nedeľa, výročný zborový a volebný konvent10.30Zborový dom Dobrá Niva

Loading

Related Posts