Pravidelné aktivity

Rozpis služieb Božích 2018

„Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.“ Zj 3, 20

7. 1. 1. nedeľa po Zjavení 10:00 Zborový dom
7. 1. 1. nedeľa po Zjavení 13:00 Modlitebňa v Brezinách
14. 1. 2. nedeľa po Zjavení 10:00 Zborový dom
21. 1. 3. nedeľa po Zjavení 10:00 Zborový dom
28. 1. Nedeľa Deviatnik 10:00 Zborový dom
4. 2. Nedeľa po Deviatniku 10:00 Zborový dom
4. 2. Nedeľa po Deviatniku 13:00 Modlitebňa v Brezinách
11. 2.  Predpôstna nedeľa, výročný zborový konvent 10:00 Zborový dom
18. 2. 1. nedeľa pôstna 10:00 Zborový dom
25. 2. 2. nedeľa pôstna 10:00 Zborový dom
4. 3. 3. nedeľa pôstna 10:00 Zborový dom
4. 3. 3. nedeľa pôstna s Večerou Pánovou 13:00 Modlitebňa v Brezinách
11. 3. 4. nedeľa pôstna 10:00 Zborový dom
18. 3. Večera Pánova 9:00 Chrám Boží
18. 3. 5. nedeľa pôstna – Smrtná (Pašie) 10:00 Chrám Boží
25. 3. Večera Pánova 9:00 Chrám Boží
25. 3. 6. nedeľa pôstna – Kvetná (Pašie) 10:00 Chrám Boží

“ Boh je duch, a tí, čo Ho vzývajú, musia Ho vzývať v duchu a v pravde. “ J 4, 24

29. 3. Zelený Štvrtok 17:00 Chrám Boží
30. 3. Večera Pánova 9:00 Chrám Boží
30. 3. Veľký Piatok (Pašie) 10:00 Chrám Boží
30. 3. Veľký Piatok (Pašie) 13:00 Modlitebňa v Brezinách
1. 4. 1. slávnosť veľkonočná 10:00 Chrám Boží
2. 4. 2. slávnosť veľkonočná 10:00 Chrám Boží
8. 4. 1. nedeľa po Veľkej Noci 10:00 Chrám Boží
15. 4. 2. nedeľa po Veľkej Noci – Rozpomienka na zlatú konfirmáciu 10:00 Chrám Boží
22. 4. 3. nedeľa po Veľkej Noci – Slávnostné prijatie presbyterov 10:00 Chrám Boží
29. 4. 4. nedeľa po Veľkej Noci 10:00 Chrám Boží
6. 5. 5. nedeľa po Veľkej Noci 10:00 Chrám Boží
6. 5. 5. nedeľa po Veľkej Noci 13:00 Modlitebňa v Brezinách
10. 5. Vstúpenie Krista Pána na nebo 10:00 Chrám Boží
13. 5. Nedeľa po Vstúpení – Deň matiek 10:00 Chrám Boží
20. 5. 1. slávnosť svätodušná 10:00 Chrám Boží
21. 5. 2. slávnosť svätodušná 17:00 Chrám Boží
27. 5. Svätá Trojica 10:00 Chrám Boží

„Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie.“Ef 6,17

3. 6. 1. nedeľa po Svätej Trojici, Deň otcov 10:00 Chrám Boží
10. 6. 2. nedeľa po Svätej Trojici 10:00 Chrám Boží
10. 6. 2. nedeľa po Svätej Trojici 13:00 Modlitebňa v Brezinách
17. 6. Koniec šk. roka s požehnaním detí a učiteľov 10:00 Chrám Boží
24. 6. 4. nedeľa po Svätej Trojici, s Večerou Pánovou 10:00 Chrám Boží
1. 7. 5. nedeľa po Svätej Trojici 10:00 Chrám Boží
8. 7. 6. nedeľa po Svätej Trojici 10:00 Chrám Boží
15.7. 7. nedeľa po Svätej Trojici 10:00 Chrám Boží
22. 7. 8. nedeľa po Svätej Trojici 10:00 Chrám Boží
29. 7. 9. nedeľa po Svätej Trojici 10:00 Chrám Boží
5. 8. Nedeľa pokánia, s Večerou Pánovou 10:00 Chrám Boží
5. 8. Nedeľa pokánia, s Večerou Pánovou 13:00 Modlitebňa v Brezinách
12. 8. 11. nedeľa po Svätej Trojici 10:00 Chrám Boží
19. 8. 12. nedeľa po Svätej Trojici 10:00 Chrám Boží
26. 8. 13. nedeľa po Svätej Trojici 10:00 Chrám Boží
2. 9. Začiatok šk. roka s požehnaním detí a učiteľov 10:00 Chrám Boží
2. 9. 14. nedeľa Po Svätej Trojici 13:00 Modlitebňa v Brezinách

„Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo.“L 19, 10

16. 9. 16. nedeľa po Svätej Trojici 10:00 Chrám Boží
23. 9. 17. nedeľa po Svätej Trojici 10:00 Chrám Boží
30. 9. 18. nedeľa po Svätej Trojici, s Večerou Pánovou 10:00 Chrám Boží
7. 10. 19. nedeľa po Svätej Trojici, Poďakovanie za úrody 10:00 Chrám Boží
7. 10. 19. nedeľa po Svätej Trojici, Poďakovanie za úrody 13:00 Modlitebňa v Brezinách
14. 10. 20. nedeľa po Svätej Trojici 10:00 Chrám Boží
21. 10. Pamiatka posvätenia chrámu 10:00 Chrám Boží
28. 10. 22. nedeľa po Svätej Trojici (prechod na zimný čas) 10:00 Chrám Boží
31. 10. Pamiatka reformácie 17:00 Chrám Boží
1. 11. Pamiatka zosnulých 17:00 Chrám Boží
4. 11. 23. nedeľa po Svätej Trojici 10:00 Chrám Boží
4. 11. 23. nedeľa po Svätej Trojici 13:00 Modlitebňa v Brezinách
11. 11.. II. nedeľa pred koncom cirkevného roka 10:00 Chrám Boží
18. 11. Nedeľa pred koncom cirkevného roka 10:00 Chrám Boží
25. 11. Nedeľa večnosti 10:00 Chrám Boží