Služby Božie

„Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie.“Ef 6,17

30.5.Vstúpenie Krista Pána na nebo17:00Chrám Boží
2. 6.Dištriktuálny deň Západného Dištriktu10:00Banská Bystrica
9. 6.1. slávnosť svätodušná10:00Chrám Boží
10.6.2. slávnosť svätodušná17:00Chrám Boží
16.6.Svätá Trojica, Deň otcov10:00Chrám Boží
23.6.1. nedeľa po Svätej Trojici s Večerou Pánovou10:00Chrám Boží
23.6.1. nedeľa po Svätej Trojici13:00Modlitebňa v Brezinách
30.6.Koniec šk. roka s požehnaním detí a učiteľov, zborový deň10:00Chrám Boží
7. 7.3. nedeľa po Svätej Trojici10:00Chrám Boží
14.7.4. nedeľa po Svätej Trojici10:00Chrám Boží
21.7.5. nedeľa po Svätej Trojici10:00Chrám Boží
28.7.6. nedeľa po Svätej Trojici10:00Chrám Boží
4. 8.7. nedeľa po Svätej Trojici10:00Chrám Boží
11.8.8. nedeľa po Svätej Trojici10:00Chrám Boží
18.8.9. nedeľa po Svätej Trojici10:00Chrám Boží
25.8.Nedeľa pokánia s Večerou Pánovou10:00Chrám Boží
25.8.Nedeľa pokánia s Večerou Pánovou13:00Modlitebňa v Brezinách
1. 9.Začiatok šk. roka s požehnaním detí a učiteľov10:00Chrám Boží