Služby Božie

„Ty si môj sluha, vyvolil som si ťa a nezavrhol.“Iz 41, 9b

29. 9. 15. nedeľa po Svätej Trojici, s Večerou Pánovou 10:00 Chrám Boží
6. 10. 16. nedeľa po Svätej Trojici, Poďakovanie za úrody 10:00 Chrám Boží
6. 10. 16. nedeľa po Svätej Trojici, Poďakovanie za úrody 13:00 Modlitebňa v Brezinách
13. 10. 17. nedeľa po Svätej Trojici 10:00 Chrám Boží
20. 10. Pamiatka posvätenia chrámu 10:00 Chrám Boží
27. 10. 22. nedeľa po Svätej Trojici (prechod na zimný čas) 10:00 Chrám Boží
31. 10. Pamiatka reformácie 17:00 Chrám Boží
1. 11. Pamiatka zosnulých 17:00 Chrám Boží
3. 11. 20. nedeľa po Svätej Trojici 10:00 Chrám Boží
3. 11. Pamiatka zosnulých 13:00 Modlitebňa v Brezinách
10. 11.. III. nedeľa pred koncom cirkevného roka 10:00 Chrám Boží
17. 11. Predposledná nedeľa cirkevného roka 10:00 Chrám Boží
24. 11. Nedeľa večnosti 10:00 Chrám Boží