Služby Božie

„Rosu dajte nebesá zhora a oblaky nech lejú spravodlivosť.“ Iz 45, 8a

2. 12. 1. nedeľa adventná 10:00 Chrám Boží
6. 12. Adventná večiereň 18:00 Zborový dom
9. 12. 2. nedeľa adventná 10:00 Chrám Boží
9. 12. 2. nedeľa adventná s Večerou Pánovou 13:00 Modlitebňa v Brezinách
13. 12. Adventná večiereň 18:00 Zborový dom
16. 12.  3. nedeľa adventná s Večerou Pánovou 10:00 Chrám Boží
20. 12. Adventná večiereň 18:00 Zborový dom
23. 12. 4. nedeľa adventná s Večerou Pánovou 10:00 Chrám Boží
24. 12. Štedrý večer 15:00 Modlitebňa v Brezinách
24. 12. Štedrý večer 17:00 Chrám Boží
25. 12. 1. slávnosť vianočná 10:00 Chrám Boží
26. 12. Večera Pánova 9:00 Chrám Boží
26. 12. 2. slávnosť vianočná – mučeníka Štefana 10:00 Chrám Boží
30. 12. Nedeľa po Vianociach 10:00 Chrám Boží
31. 12. Silvester 15:00 Chrám Boží
1. 1. Nový rok 10:00 Chrám Boží
6. 1.  Zjavenie Krista Pána mudrcom 10:00 Chrám Boží