Služby Božie

„Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie.“Ef 6,17

30. 5. Vstúpenie Krista Pána na nebo 17:00 Chrám Boží
2. 6. Dištriktuálny deň Západného Dištriktu 10:00 Banská Bystrica
9. 6. 1. slávnosť svätodušná 10:00 Chrám Boží
10. 6. 2. slávnosť svätodušná 17:00 Chrám Boží
16. 6. Svätá Trojica, Deň otcov 10:00 Chrám Boží
23. 6. 1. nedeľa po Svätej Trojici s Večerou Pánovou 10:00 Chrám Boží
23. 6. 1. nedeľa po Svätej Trojici 13:00 Modlitebňa v Brezinách
30. 6. Koniec šk. roka s požehnaním detí a učiteľov, zborový deň 10:00 Chrám Boží
7. 7. 3. nedeľa po Svätej Trojici 10:00 Chrám Boží
14. 7. 4. nedeľa po Svätej Trojici 10:00 Chrám Boží
21. 7. 5. nedeľa po Svätej Trojici 10:00 Chrám Boží
28. 7. 6. nedeľa po Svätej Trojici 10:00 Chrám Boží
4. 8. 7. nedeľa po Svätej Trojici 10:00 Chrám Boží
11. 8. 8. nedeľa po Svätej Trojici 10:00 Chrám Boží
18. 8. 9. nedeľa po Svätej Trojici 10:00 Chrám Boží
25. 8. Nedeľa pokánia s Večerou Pánovou 10:00 Chrám Boží
25. 8. Nedeľa pokánia s Večerou Pánovou 13:00 Modlitebňa v Brezinách
1. 9. Začiatok šk. roka s požehnaním detí a učiteľov 10:00 Chrám Boží