Služby božie

„Ty si môj sluha, vyvolil som si ťa a nezavrhol.“ Iz 41, 9b

6. 9. 13. nedeľa po Svätej Trojici 10.00 Chrám Boží
6. 9. 13. nedeľa po Svätej Trojici 13.00 Modlitebňa Breziny
13. 9. Konfirmácia 10.00 Chrám Boží
20. 9. 15. nedeľa po Svätej Trojici 10.00 Chrám Boží
27. 9. 16. nedeľa po Svätej Trojici   s Večerou Pánovou 10.00 Chrám Boží
4. 10. 17. nedeľa po Svätej Trojici, Poďakovanie za úrody 10.00 Chrám Boží
4. 10. 17. nedeľa po Svätej Trojici, Poďakovanie za úrody 13.00 Modlitebňa Breziny
11. 10. 18. nedeľa po Svätej Trojici 10.00 Chrám Boží
18. 10. Pamiatka posvätenia chrámu 10.00 Chrám Boží
25. 10. 20. nedeľa po Svätej Trojici 10.00 Chrám Boží
31. 10. Pamiatka reformácie 17.00 Chrám Boží
1. 11. Pamiatka zosnulých 10.00 Chrám Boží
1. 11. Pamiatka zosnulých 13.00 Modlitebňa Breziny
8. 11. 3. nedeľa pred koncom cirkevného roka 10.00 Chrám Boží
15. 11. Predposledná nedeľa cirkevného roka 10.00 Chrám Boží
22. 11. Nedeľa večnosti 10.00 Chrám Boží