Služby božie

„Rosu dajte nebesá zhora a oblaky nech lejú spravodlivosť.“ Iz 45, 8a

29. 11. 1. adventná nedeľa 10.00 Chrám Boží  
6. 12. 2. adventná nedeľa 10.00 Chrám Boží  
13. 12. 3. adventná nedeľa s Večerou Pánovou  10.00 Chrám Boží  
20. 12. 4. adventná nedeľa s Večerou Pánovou  10.00 Chrám Boží  
24. 12. Štedrý večer 15.00 Modlitebňa Breziny  
24. 12. Štedrý večer 17.00 Chrám Boží  
25. 12. 1. slávnosť vianočná 10.00 Chrám Boží  
26. 12. Večera Pánova 9.00 Chrám Boží  
26. 12. 2. slávnosť vianočná – mučeníka Štefana 10.00 Chrám Boží  
27. 12. Nedeľa po Vianociach 10.00 Chrám Boží  
31.  12. Starý rok  15.00  Chrám Boží  
 1. 1. Nový rok  10.00  Chrám Boží  
 3. 1. Nedeľa po Novom roku  10.00  Chrám Boží  
 6. 1. Zjavenie Krista Pána mudrcom  10.00 Chrám Boží  
10. 1.  1. nedeľa po Zjavení  10.00 Chrám Boží