Služby božie

„Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie.“ Ef 6,17

31. 5. 1. slávnosť svätodušná 10.00 Chrám Boží
1. 6. 2. slávnosť svätodušná 17.00 Chrám Boží
7. 6. Svätá Trojica 10.00 Chrám Boží
14. 6. 1. nedeľa po Svätej Trojici 10.00 Chrám Boží
14. 6. 1. nedeľa po Svätej Trojici 13.00 Modlitebňa Breziny
21. 6.  2. nedeľa po Svätej Trojici s Večerou Pánovou 10.00 Chrám Boží
28. 6. Koniec školského roka s požehnaním detí a učiteľov 10.00 Chrám Boží
5. 7. Cyril a Metod 10.00 Chrám Boží
12. 7. 5. nedeľa po Svätej Trojici 10.00 Chrám Boží
12. 7. 5. nedeľa po Svätej Trojici 13.00 Modlitebňa Breziny
19. 7. 6. nedeľa po Svätej Trojici 10.00 Chrám Boží
26. 7. 7. nedeľa po Svätej Trojici 10.00 Chrám Boží
2. 8. 8. nedeľa po Svätej Trojici 10.00 Chrám Boží
9. 8. 9. nedeľa po Svätej Trojici 10.00 Chrám Boží
16. 8. Nedeľa pokánia s Večerou Pánovou 10.00 Chrám Boží
16. 8. Nedeľa pokánia s Večerou Pánovou 13.00 Modlitebňa Breziny
23. 8. 11. nedeľa po Svätej Trojici 10.00 Chrám Boží
30. 8. Začiatok školského roka s požehnaním detí a učiteľov 10.00 Chrám Boží