Služby božie

„Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.“ Zj 3, 20

19. 1. 2. nedeľa po Zjavení 10.00 Zborový dom
26. 1. 3. nedeľa po Zjavení 10.00 Zborový dom
2. 2. 4. nedeľa po Zjavení – výročný zborový konvent 10.00 Zborový dom
9. 2. Nedeľa Deviatnik 10.00 Zborový dom
9. 2. Nedeľa Deviatnik 13.00 Modlitebňa Breziny
16. 2.  Nedeľa po Deviatniku 10.00 Chrám Boží
23. 2. Nedeľa predpôstna 10.00 Zborový dom
1. 3. 1. nedeľa pôstna 10.00 Zborový dom
8. 3. 2. nedeľa pôstna 10.00 Zborový dom
15. 3. 3. nedeľa pôstna 10.00 Zborový dom
22. 3. 4. nedeľa pôstna 10.00 Zborový dom
22. 3. 4. nedeľa pôstna s Večerou Pánovou 13.00 Modlitebňa Breziny