Služby božie

„Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie.“ Ef 6, 17

27. 6. 4. nedeľa po Svätej Trojici, Mládežnícke SB s požehnaním detí a učiteľov 10.00 Chrám Boží  
4. 7. 5. nedeľa po Svätej Trojici, Cyril a Metod 10.00 Chrám Boží  
11. 7. 6. nedeľa po Svätej Trojici 10.00 Chrám Boží  
11. 7. 6. nedeľa po Svätej Trojici 13.00 Modlitebňa Breziny  
18. 7. 7. nedeľa po Svätej Trojici, výročný zborový konvent 10.00 Chrám Boží  
25. 7. 8. nedeľa po Svätej Trojici 10.00 Chrám Boží  
1. 8. 9. nedeľa po Svätej Trojici 10.00 Chrám Boží  
8. 8. Nedeľa pokánia, SB s Večerou Pánovou 10.00 Chrám Boží  
8. 8. Nedeľa pokánia, SB s Večerou Pánovou 13.00 Modlitebňa Breziny  
15. 8. 11. nedeľa po Svätej Trojici 10.00 Chrám Boží  
22. 8. 12. nedeľa po Svätej Trojici 10.00  Chrám Boží  
29. 8. 13. nedeľa po Svätej Trojici 10.00  Chrám Boží  
 5. 9. Začiatok školského roka, SB s požehnaním detí a učiteľov 10.00  Chrám Boží  
 5. 9. 14. nedeľa po Svätej Trojici 13.00 Modlitebňa Breziny  
12. 9.  15. nedeľa po Svätej Trojici 10.00 Chrám Boží  
19. 9. 16. nedeľa po Svätej Trojici 10.00  Chrám Boží  
26. 9. 17. nedeľa po Svätej Trojici SB s Večerou Pánovou 10.00  Chrám Boží  
3. 10. Poďakovanie za úrody 10.00  Chrám Boží  
3. 10. Poďakovanie za úrody 13.00 Modlitebňa Breziny