Pašiové služby Božie – Kvetná nedeľa 2021

Kliknutím na obrázok spustíte link

 160 total views,  2 views today

Rubriky: Udalosti | Napísať komentár

Závislosti

 102 total views

Rubriky: Akcie | Napísať komentár

Milodar

Milí  bratia, milé sestry,

Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste v týchto ťažkých časoch mysleli aj na finančné zabezpečenie nášho cirkevného zboru. Posledné bohoslužby sme mali pred Vianocami a to znamená, že vtedy sa zbierala aj posledná ofera. Odvtedy je už veľmi dlhá doba, čo znamená, že sme prišli o značné finančné prostriedky z ofier a z milodarov, ktoré sú jedným z hlavných príjmov cirk. zboru. Preto sa porúčame do vašej štedrosti podľa biblických slov z 2K 9,7: „Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.“

Váš príspevok v akejkoľvek hodnote môžete zaplatiť pomocou IBAN SK67 5600 0000 0097 0829 5001, do správy pre prijímateľa uveďte MILODAR NA CC. Alebo môžete použiť QR kód, kde len doplníte sumu, ktorú chcete darovať.

Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme!

 152 total views

Rubriky: Oznamy | Napísať komentár

Pôst v duchovnom boji

Kliknutím na obrázok spustíte link

 169 total views

Rubriky: Kázne | Napísať komentár

Pôst pri návrate z Babylonu

Kliknutím na obrázok spustíte link

 138 total views,  2 views today

Rubriky: Kázne | Napísať komentár

Pôst v Ninive

Kliknutím na obrázok spustíte link

 145 total views

Rubriky: Kázne | Napísať komentár

Žena Kanaánka

Kliknutím na obrázok spustíte link

 185 total views

Rubriky: Kázne | Napísať komentár

Sčítanie ľudu – online 15.2.2021 – 31.3.2021

Pre bližšie info klikni na obrázok

 161 total views

Rubriky: Akcie | Napísať komentár

Chromý pri Betezde

Kliknutím na obrázok spustíte link

 143 total views

Rubriky: Kázne | Napísať komentár

Webinár

Bratia a sestry,

ZD ECAV pre svojich členov pripravil  ponuku webinárov –online prednášok na témy, ktoré sú zvlášť ťažké v živote ľudí. V tejto náročnej dobe, kedy nám chýba vzájomné stretanie sa a zdieľanie, je dôležité, aby sme našli spôsob, ako prekonať samotu a absenciu ľudského kontaktu, najmä v situáciách prinášajúcich smútok, bolesť, chorobu, smrť. Aj touto formou online webinárov, by sme chceli prispieť našim bratom a sestrám k zodpovedaniu otázok, na ktoré hľadajú odpoveď.

Tu sa môžete prihlásiť a získať bližšie informácie:  webová stránka ZD ECAV  https://www.zdecav.sk/vzdelavanie/

1.

Téma:              Východiská komunikácie so zomierajúcimi a smútiacimi

Termín:            9.2.2021

Čas:                   od 18.00h do 19.30h

Trvanie:           1,5 hod.  

Lektor:             Mgr. Katarína Šoltésová, PhD., Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku,    Referát zborovej diakonie

Cena:                bezplatne

Webová aplikácia ZOOM

2.

Téma:              Starnutie ako novodobé tabu

Termín:           17.2.2021

Čas:                  od 18.00h do 19.30h

Trvanie:           1,5 hod.  

Lektor:             Mgr. Katarína Šoltésová, PhD., Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, Referát zborovej diakonie

Cena:               bezplatne

Webová aplikácia ZOOM

3.

Téma:              Prístup a komunikácia s deťmi o ich chorobe, smrti

Termín:           3.3.2021

Čas:                  od 18:00h do 19:00h + 30´- priestor na otázky a diskusiu

Trvanie:           1,5 hod.  

Lektor:             Mgr. Lýdia Naďová, Spirituálka na EG Tisovec

Cena:               bezplatne

Webová aplikácia ZOOM

Cieľová skupina: osoby /príbuzní s ťažko chorým dieťaťom 

 155 total views

Rubriky: Akcie | Napísať komentár