Mládežnícke služby Božie

 184 total views,  2 views today

Rubriky: Udalosti | Napísať komentár

Konečne Bohoslužby

Pozývame Vás opäť po dvoch mesiacoch na bohoslužby ku dňu matiek, ktoré sa budú konať v nedeľu o 10:00 hod. pre všetkých bez vekového obmedzenia, za prísnych hygienických opatrení. Tešíme sa na Vás!

 

 264 total views,  2 views today

Rubriky: Udalosti | Napísať komentár

3. nedeľa po Veľkej noci

Klikni na obrázok

 234 total views,  2 views today

Rubriky: Udalosti | Napísať komentár

2. nedeľa po Veľkej noci

Klikni na obrázok

 220 total views,  1 views today

Rubriky: Udalosti | Napísať komentár

1. nedeľa po Veľkej noci – kázeň

Klikni na obrázok

 277 total views,  1 views today

Rubriky: Udalosti | Napísať komentár

Pastiersky list

 237 total views,  2 views today

Rubriky: Udalosti | Napísať komentár

Veľkonočná nedeľa 12.04.2020- kázeň

Klikni na obrázok

 781 total views

Rubriky: Udalosti | Napísať komentár

Oznam

Milí bratia, milé sestry,
obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste aj v tejto ťažkej situácii mysleli na svoj cirkevný zbor po finančnej stránke. Už mesiac sme nemali bohoslužby a nebudú ani cez veľkonočné sviatky, čo sa odrazí aj na príjme z milodarov. Cirkevný zbor nemá iné príjmy, iba vaše milodary, ofery a cirkevný príspevok! Sme plne odkázaní na Vašu štedrosť, vďaka ktorej môžeme okrem platenia energií priebežne opravovať a zveľaďovať cirkevný majetok, ktorý by inak chátral.
Preto budeme vďační, keď prispejete akoukoľvek sumou, aj keď pošlete len to, čo by ste dali každú nedeľu, či počas sviatkov do ofery. 
Tento oznam vznikol na základe výzvy brata generálneho biskupa, ktorú si môžete pozrieť v tomto videu: https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/z-gbu/ofera-pre-zbory 
    Spôsob platby je jednoduchý. Môžete použiť QR kód, kde len doplníte sumu, ktorú chcete darovať. Alebo môžete zaplatiť pomocou IBAN SK67 5600 0000 0097 0829 5001, do správy pre prijímateľa uveďte MILODAR NA CC. Ak chcete prispieť hotovosťou, môžete u sestry pokladníčky alebo na fare, no najlepšie až keď pominie momentálna karanténa. 
 
 
Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme! 
 
Dúfame, že Vám pomáhajú odkazy na bohoslužby, ktoré môžete sledovať v televízii, rozhlase alebo na internete. Na Veľkonočnú nedeľu si budete môcť pozrieť kázeň aj z Dobrej Nivy. 
Myslíme na Vás a prajeme hlavne veľa zdravia, ale tiež Božieho pokoja, požehnania a radostné prežitie veľkonočných sviatkov doma, so svojimi najbližšími.
 
Mgr. Jarmila Balková, zborová farárka
Mgr. Zuzana Smutná, zborová dozorkyňa
 
 
 

 325 total views

Rubriky: Udalosti | Napísať komentár

Pozvanie do pôstu počas pašiových nedieľ a Veľkého Piatku

Pozvanie do pôstu počas pašiových nedieľ a Veľkého Piatku

Drahé sestry a bratia. Chceme túto výzvu do konkrétneho pôstu pripojiť k výzve našich bratov biskupov, aby sme si tri výnimočné dni oddelili okrem modlitby aj na pôstny čas a tiež takto deklarovali, že chceme, potrebujeme a túžime hľadať „Božiu tvár“, že nám záleží na situácii, ktorá je okolo nás, že sme ochotní prebrať zodpovednosť, lebo si ako cirkev uvedomujeme, že náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach.“ Ef.6,12

 206 total views

Rubriky: Udalosti | Napísať komentár

Zlatá konfirmácia – program

 2,341 total views,  2 views today

Rubriky: Udalosti | Napísať komentár