Služby Božie sa v Chráme Božom, resp. v Zborovom dome v Dobrej Nive konajú spravidla každú nedeľu o 10.30 h.

18. február1. nedeľa pôstna10.30Chrám Boží Dobrá Niva
25. február2. nedeľa pôstna10.30Zborový dom Dobrá Niva
25. február2. nedeľa pôstna13.00Modlitebňa Breziny
3. marec3. nedeľa pôstna10.30Zborový dom Dobrá Niva
10. marec4. nedeľa pôstna10.30Zborový dom Dobrá Niva
17. marecSmrtná nedeľa 10.30Chrám Boží Dobrá Niva
24. marecKvetná nedeľa 10.30Chrám Boží Dobrá Niva
24. marecKvetná nedeľa 13.00Modlitebňa Breziny
28. marecZelený štvrtok, SB so spoveďou a Večerou Pánovou16.30Chrám Boží Dobrá Niva
29. marecVeľký piatok, po SB spoveď a Večera Pánova11.00Chrám Boží Dobrá Niva
29. marecVeľký piatok15.00Modlitebňa Breziny
31. marec1. slávnosť veľkonočná10.30Chrám Boží Dobrá Niva

Loading

Read More