Organizačný oznam

Bratia a sestry, kvôli neustále sa meniacej situácii s Covid 19, Vás prosíme, aby ste si odsledovali, kedy sa treba nahlasovať na služby Božie (ďalej SB) a aké pravidlá treba na našich SB (podľa rozmerov nášho kostola) dodržiavať, a to podľa aktuálnej farby Zvolenského okresu podľa Covid semaforu:

Zelená farba – účasť na SB bez obmedzení, treba nosiť rúško

Oranžová farba – účasť na SB bez obmedzení, treba nosiť rúško, viesť zoznam účastníkov a sedieť v rozostupoch.

Červená a bordová farba – na SB sa treba nahlasovať, treba nosiť respirátor, viesť zoznam účastníkov a sadať si len na vyznačené miesta.

SB v zelenej až bordovej farbe sa môžu zúčastniť všetci, aj neočkovaní a netestovaní.

Čierna farbaSB sa konajú len pre plne zaočkovaných, nahlasovať sa netreba (kapacita je 100 osôb), treba nosiť respirátor, viesť zoznam účastníkov a sedieť v rozostupoch. Ostatní môžu SB pozerať naživo online na facebookovej stránke cirkevného zboru: CZ ECAV Dobrá Niva.

Nahlasovať sa v červeneja bordovej farbe môžete na farskom úrade na tel. č. 0907 789 640, volať treba najneskôr v piatok. Čas, na ktorý máte prísť, Vám bude oznámený počas telefonátu. Prvé SB budú o 10:00 hod., v prípade potreby druhé o 10:45 hod. a tretie o 9:15 hod.

Detská besiedka bude vždy len v riadnom čase o 10:00 hod., účasť na nej je bez obmedzení.

12. novembra 2021

 277 total views,  1 views today

Related Posts