Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /data/b/e/be77b73c-a699-4619-9175-f9837a2b0e22/czdn.sk/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307
Organizačný oznam – Bohoslužby – ECAV Dobrá Niva

Organizačný oznam – Bohoslužby

Bratia a sestry, od 19. apríla 2021 sa na Slovensku uvoľňujú covidové opatrenia. Od nedele 25. 4. 2021 sa budú konať bohoslužby, avšak za prísnych opatrení.

Aby sme nepresiahli stanovený počet prítomných, prosíme Vás, aby ste svoju účasť na bohoslužbách nahlásili telefonicky na číslach farského úradu: 0907 789 640, alebo 045/538 23 89. V prípade väčšieho záujmu sa uskutoční aj viacero skrátených bohoslužieb. Volať treba najneskôr v piatok. Zavolajte aj v prípade, že máte nahlásené modlenie, či už po pohrebe, pri spomienke na zosnulých alebo pri životnom jubileu. Budeme ich musieť kvôli väčšiemu počtu rozdeliť aspoň na dve – tri najbližšie nedele. Za pochopenie vopred ďakujeme.

Čo sa týka času bohoslužieb, ten vám bude oznámený počas vášho telefonátu. Prvé začnú o 9:00 hod. a keď sa naplní stanovený počet, budú sa konať aj druhé bohoslužby o 9:45, ďalšie o 10:30 atď., vždy po 45 minútach. Keďže kostol sa medzi jednotlivými bohoslužbami bude dezinfikovať, treba prísť max. 5 min. vopred.

Detská besiedka, dorast ani biblické hodiny sa zatiaľ konať nemôžu.

Sobáše, krsty a pohreby sa môžu vykonávať podľa nižšie uvedených pravidiel.

Účasť na bohoslužbách je podmienená aj ostatnými pravidlami, ktoré nariadila vláda:

Pravidlá pre bohoslužby, vrátane cirkevných alebo civilných verzií sobášneho obradu, obradu krstu a pohrebného obradu:

–        počet návštevníkov v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby;

–        test nie je potrebný.

–        vstup a pobyt v kostole je možný len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami (aktuálne respirátor bez výdychového filtra),

–        pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov je potrebné aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

–        dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,

–        dodržiavať respiračnú etiketu,

–        z obradov je potrebné vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

–        dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,

–        v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie na ruku,

–        zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,

–        zakazuje sa podávanie rúk,

–        vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

–        spev je povolený.

Loading

Related Posts