Služby Božie sa kvôli zhoršujúcej sa pandemickej situácii 4. adventnú nedeľu 20. 12. 2020 a počas vianočných sviatkov 2020 do nedele 10. 1. 2021 vrátane, konať nebudú.  Niektoré z nich však budete môcť nájsť tu na stránke. Taktiež je možnosť sledovať evanjelické bohoslužby v televízii a v rozhlase z iných cirk. zborov. Rozpis nájdete v ďalšom príspevku.

 

Milí priatelia,

srdečne Vás pozdravujem v tento nezvyčajný, koronavírusom ovplyvnený advent. Žijeme v dobe, ktorá je poznačená izoláciou, strachom z novej choroby či jej podceňovaním, obmedzeniami, ktoré radikálne zasahujú do našich životov, ale aj do nášho evanjelického cirkevného zboru. V tomto období by sme za normálnych okolností organizovali vianočný večierok pre mladých, ktorí by tvorili spoločenstvo pri Božom slove, piesňach, kreatívnych hrách a dobrom jedle. Šikovné ruky detí a dospelých by vyrábali darčeky pre účastníkov štedrovečerných bohoslužieb, deti a mladí by nacvičovali programy na vianočné vystúpenia a na biblických hodinách by sme sa v priateľskom spoločenstve povzbudzovali vo viere a ochutnávali vianočné dobroty, ktoré by každý priniesol. Všetko toto by vyvrcholilo vianočnými sviatkami, ktoré by sme ako jedno spoločenstvo od najmladších po najstarších tvorili na službách Božích v kostole.

Nový vírus však prekazil naše už zabehnuté aktivity. A tak zostalo na každom z nás, ako strávi advent, ktorý je prípravou na narodenie Spasiteľa sveta, Pána Ježiša. Touto cestou Vás chcem všetkých povzbudiť, aby ste napriek všetkému negatívnemu, čo sa v dnešných dňoch deje, vedeli pozdvihnúť svoju dušu hore, do nebies, ako nás k tomu povzbudzuje

 Biblia: „Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará.“ 1Pt 5, 7 Betlehemské dieťa chce okrem iného niesť spolu s nami všetky naše starosti, aby boli pre nás ľahšie, zvládnuteľné a znesiteľné. Len pri Ňom vieme nájsť pravý pokoj, radosť a lásku, tie nenahraditeľné hodnoty Vianoc, ale aj celého roka. Naše vlastné sily na to neraz nestačia. Ale On, Boh, je nám stále k dispozícii, aby sme pri Ňom načerpali a občerstvili svoju dušu.

Preto Vám prajem, aby ste aj počas nastávajúcich Vianoc vedeli, kde hľadať pomoc, keď to budete potrebovať, aby ste aj zákaz vychádzania vedeli využiť na dobré, na osobné stíšenia pred samými sebou a pred Bohom. Betlehemské jasličky ukrývajú priehrštie Božej milosti a lásky k hriešnemu človeku, ponúkajú porozumenie a pomoc pri nesení našich starostí. Stačí sa k nim v modlitbe skloniť a povedať Ježišovi všetko, čo máme na srdci.

Jarmila Balková, evanjelická farárka

 723 total views,  1 views today

Read More