Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, kto je očakávaný a prichádza zároveň ako víťaz, kráľ a osloboditeľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je „Svetlo sveta“ (Jn, 8,12). Je znamením nádeje a holdom tomu, ktorý prichádza, ako to zreteľne ukazujú ozdobené vetvy a sviece. Je aj symbolom Kristovho evanjelia, ktorého autormi boli štyria evanjelisti Lukáš, Marek, Matúš a Ján. Najčastejšie sú sviečky tmavomodré alebo fialové, symbolizujúce liturgické farby adventných nedieľ. Ozdoby na adventnom venci by mali byť skromné, iba suché plody, šípky, šišky alebo mašle vo fialovej, prípadne bielej farbe. Lebo adventný čas je taký malý pôst. Obdobie pokánia, zamyslenia, kajúcnosti a očistenia človeka. Čas, kedy si ľudia majú venovať navzájom viac lásky a pri každej zapálenej sviečke stále viac otvárať srdcia pre príchod najdôležitejšieho a najväčšieho návštevníka – Ježiša.

Zdroj: http://www.webnoviny.sk/naboze nstvo/na-buducu-nedelu-sa-zaci na-advent-/254537-clanok.html

Väčšina historikov uvádza rok 1838 a meno evanjelického teológa Johanna Heinricha Wicherna. V sirotinci, ktorý založil, sa deti nevedeli dočkať Vianoc. Každý deň sa pýtali, či už sú Vianoce. Preto ich učiteľ a farár postavil veľký drevený kruh a položil na naň 19 malých červených a 4 veľké biele sviečky. Pri venci bola pokladnička na milodary pre opustené deti. Malú sviečku zapálil postupne každý všedný deň v čase adventu. V nedeľu rozsvietil veľkú bielu sviečku. Tento zvyk sa ujal na pôde evanjelickej cirkvi v Nemecku a neskôr sa vyvinul do menšej podoby so 4 sviečkami, ako ho poznáme dnes. 

 

Pošlite nám fotky vašich adventných vencov a buďte inšpiráciou pre ostatných.

Fotky zasielané na mailovú adresu mail.czdnav@gmail.com budú zverejnené na našej webovej stránke.

 

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

 3,364 total views,  1 views today

Related Posts